Blog Bez kategorii Dobry stomatolog Wrocław

Dobry stomatolog Wrocław

W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. Lekarze nie piszą jednak prac magisterskich – pełne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje się pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP), od roku 2013 Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego.

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przyległych.

  • stomatolog wrocław
  • dentysta wrocław
  • implanty zębów wrocław
  • licówki wrocław
  • protetyka wrocław
  • dobry dentysta wrocław
  • dobry stomatolog wrocław
  • dentysta wrocław cennik

Polecamy: http://www.uni-dental.com.pl/najczestsze-pytania/